Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne na każdy rodzaj podróży - wyjazd prywatny, służbowy, na wakacje, do rodziny czy znajomych. Z biurem podróży lub na własną rękę.

U nas znajdziesz wszystko, czego Ci trzeba za przystępną cenę i co najważniejsze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć koszty leczenia zagranicą nawet do 600 tys. złotych.

Istnieje możliwość wykupienia zakresu ASSISTANCE, który obejmuje organizację i pokrycie kosztów usług zaistniałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia w Polsce.

 • Dodatkowo ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć o:
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • Business Assistancem,
 • Concierge - Osobisty Asystent,
 • Medical Assistance - Assistance dla członków rodziny,
 • Home Assistance,
 • Moto Assistance,
 • Pet Assistance,
 • Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie Assistance - kontynuacja leczenia na terenie Polski.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance

W ramach tego ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty, które nastąpiły w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wartości sumy ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia gwarantujemy:

 • hospitalizację i leczenie ambulatoryjne bez franszyz,
 • transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 gratis,
 • poszukiwanie i ratownictwo.

Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie

Ubezpieczenie zapewnia 80% lub 100% zwrotu kosztów poniesionych za wakacje, bilety lub noclegi w Polsce lub za granicą, jeśli z powodów niezależnych od siebie nie możesz wyjechać lub musisz skrócić wyjazd. Oferujemy unikatowe rozwiązanie na rynku All Risk - m.in.: możliwość rezygnacji z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń w tym zaostrzenia choroby przewlekłej.

Ubezpieczenie bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • bagaż podróżny,
 • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu, czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność.

 

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 800 000 zł.

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uraz ciała osoby ubezpieczonej lub jej śmierć.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 60 000 zł.